Hoofdpagina

Welkom op gouden-handdruk-berekenen.nl!

Welkom op de site gouden-handdruk-berekenen.nl. Op deze site kunt u veel informatie vinden over uiteenlopende zaken die te maken hebben met de gouden handdruk. Een gouden handdruk is een vorm van ontslagvergoeding waar u recht op heeft wanneer u door uw werkgever wordt ontslagen zonder het aan u te verwijten valt.

Bij dreigend ontslag is het raadzaam de hulp van specialisten in te schakelen voor het bepalen van uw ontslagvergoeding.

De meeste werkgevers zullen u niet aanmoedigen om een gouden handdruk te eisen bij ontslag. Er zijn echter ook werkgevers die u een ontslagregeling zullen aanbieden. Wees kritisch voordat u een aanbod tot het ontbinden van het arbeidscontract accepteert. U staat daarna immers op straat!

Verwijtbaar ontslag

Wanneer het wel (deels) aan uzelf te verwijten is kan het nog wel eens lastig zijn om aanspraak te maken op een gouden handdruk. Een gouden handdruk wordt gezien als een soort van compensatie voor het salaris dat u misloopt doordat u bent ontslagen.

Wanneer u wordt ontslagen dan is het zaak dat u duidelijk met uw werkgever overlegd over de hoogte van de gouden handdruk.

Het berekenen van uw gouden handdruk

U kunt de hoogte van de gouden handdruk het best benaderen met de kantonrechtersformule. Hiermee kunt u door middel van enkele gegevens zoals het bruto salaris en het aantal gewogen dienstjaren een nauwkeurige schatting maken van de hoogte van de gouden handdruk.

Achtergrond gouden handdruk

U kunt op deze site meer informatie vinden over het berekenen van de gouden handdruk alsmede het berekenen van de maximale gouden handdruk. Ook zult u hier meer informatie kunnen vinden over de factoren die de hoogte van de gouden handdruk beïnvloeden zoals het salaris en het aantal dienstjaren.

Het uitkeren van de gouden hand druk

U kunt uw gouden handdruk waarop u recht heeft bij een ontslag door uw werkgever op verschillende manieren laten uitkeren. Elke methode heeft zijn voordelen en nadelen daarom is het verstandig om eens te lezen hoe u bijvoorbeeld uw gouden handdruk onder kan brengen in een stamrecht BV.

Fiscaal vriendelijk geld ontvangen

Naast dat u de gouden handdruk direct op uw bankrekening kan laten storten kunt u ook gebruik maken van andere manieren van uitkeren waarbij u fiscaal voordeel kunt behalen.

Goede berekening van gouden handdruk bij ontslag

Een gouden handdruk wanneer u ontslagen wordt

Wanneer u als werknemer wordt ontslagen bij uw werkgever dan heeft u doorgaans recht op een ontslagvergoeding.

Een ontslagvergoeding noemt men doorgaans ook wel een gouden handdruk. Het is overigens ook mogelijk dat een werknemer geen recht heeft op een gouden handdruk vanwege het feit dat hem het ontslag te verwijten valt.

In dit geval is de kans erg klein dat de werknemer op een ontslagvergoeding kan rekenen.

De hoogte van de gouden handdruk berekenen

Wanneer men de hoogte van een gouden handdruk wil berekenen gebruikt men hier doorgaans de kantonrechtersformule voor. De kantonrechtersformule is een formule die rekening houdt met een aantal belangrijke factoren zoals daar zijn:

 • Het gewogen aantal dienstjaren
 • Het bruto salaris
 • Een correctiefactor
 • Kantonrechtersformule

Deze kantonrechtersformule is een richtlijn (of vuistregel) die is ontstaan door alle jurisprudentie van kantonrechters in Nederland. Dit verklaart ook direct de naam van de formule. Door middel van deze formule te hanteren wordt een goede schatting gemaakt van de werkelijke ontslagvergoeding die een werknemer uiteindelijk zal ontvangen.

Het gewogen aantal dienstjaren van de kantonrechter

De eerste factor die van belang is, is het gewogen aantal dienstjaren. Hierbij wordt er een gewicht toegekend aan het aantal dienstjaren dat een werknemer heeft gekend.

 • Elk dienstjaar tot en met het 39e levensjaar = 1
 • Elk dienstjaar vanaf het 40e tot en met het 49e levensjaar = 1,5
 • Elk dienstjaar vanaf het 50e levensjaar = 2
 • Ontslag na 62e levensjaar

Wanneer een werknemer dus 62 jaar is en er 35 jaar werk op heeft zitten dan is het aantal gewogen aantal dienstjaren als volgt te berekenen: (13×1) + (10×1.5) + (12×2) = 52 gewogen dienstjaren.

Bruto salaris formule kantonrechter

Bij het berekenen van het bruto salaris wordt de vaste beloning als uitgangspunt genomen. Dit houdt in dat hier naast het vaste bruto maandsalaris ook zaken worden bij gerekend als:

 • 13e maand
 • Structureel overwerk
 • Vakantiegeld
 • Winstdeling

Direct ingaande lijfrente

Waarom een direct ingaande lijfrente

Door een direct ingaande lijfrente maakt u meer van het vrijgekomen kapitaal en kunt u tevens per direct profiteren van het vrijgekomen kapitaal. Vooral als aanvulling op het pensioen wordt er vaak gebruik gemaakt van direct ingaande lijfrente.

Stel u heeft een levensverzekering of lijfrente verzekering afgesloten, waarvan de einddatum in zicht is en het bedrag vrijkomt dat u heeft opgebouwd. In dit geval kunt u er natuurlijk voor kiezen allerlei mooie dingen te gaan doen voor dat enorme bedrag. Een groot nadeel dat u dan heeft is de belasting die u over dat bedrag moet betalen. Daarnaast wordt het bedrag snel minder en als u niet oppast heeft u in korte tijd niet veel meer over.

Besluit u echter te kiezen voor een direct ingaande lijfrente, dan stort u het totale bedrag dat vrijkomt in de verzekering en laat u zich vervolgens periodiek uitkeren. Hier betaalt u alleen belasting over het bedrag dat wordt uitgekeerd.

Kenmerken van een direct ingaande lijfrente

Met een direct ingaande lijfrente bouwt u dus kapitaal op terwijl u tevens al gebruik maakt van het kapitaal. Met een direct ingaande lijfrente verzekert u zichzelf voor later en voor een gegarandeerde en regelmatige uitkering. Deze uitkering heeft de volgende kenmerken:

 • U heeft zelf de keuze voor een lagere of een hogere uitkering voor langere tijd.
 • De uitkering die u ontvangt is gegarandeerd en gelijkblijvend.
 • U kiest zelf de periodiek dat er uitgekeerd wordt, dit kan zijn: per jaar, half jaar, kwartaal of maand.
 • De hoogte van de uitkering van een direct ingaande lijfrente is afhankelijk van de hoogte van uw storting, geslacht, leeftijd en polisduur.
 • Er wordt uitbetaald voor een bepaalde tijd of zolang u leeft.

Gouden handdruk polis

Een gouden handdruk bij ontslag

Wanneer u als werknemer werkzaam bent voor een werkgever dan bestaat er helaas altijd een kans dat u wordt ontslagen. Wanneer u wordt ontslagen dan heeft u doorgaans het recht op een ontslagvergoeding van uw werkgever. Deze ontslagvergoeding heet ook wel een gouden handdruk.

Het moet wel aantoonbaar zijn dat het ontslag niet te wijten is aan de werknemer anders maakt de werknemer niet veel kans op een ontslagvergoeding. Een gouden handdruk is een soort compensatie voor het gemiste salaris van de werknemer.

Wat is een gouden handdruk polis

Wanneer u recht heeft op een gouden handdruk van uw werkgever dan kunt u die op verschillende manieren laten uitkeren. Een veelgebruikte mogelijk is om de gouden handdruk direct uit te laten keren op de bankrekening van de ontslagen werknemer. Heeft u echter het geld van de gouden handdruk niet direct nodig dan kunt u er ook voor kiezen om het geld onder te laten brengen in een direct ingaande lijfrente of een gouden handdruk polis.

Flexibiliteit gouden handdruk

Een gouden handdruk polis is een constructie die u een grote mate van flexibiliteit biedt. Een gouden handdruk polis dient uiterlijk te eindigen op uw 65 jarige leeftijd en hierbij kunt u kiezen voor een gegarandeerd waardeverloop of een beleggingspolis. Tevens heeft u de mogelijkheid om een deel van het kapitaal om te zetten in een direct ingaande lijfrente.

De afsluitprovisie die u betaalt voor een gouden handdruk polis is gelijk aan een deel van het kapitaal dat u gestort heeft. Voor het afsluiten van een gouden handdruk polis dient u tussen de 35 en de 55 jaar oud te zijn.

Hoogte uitkering polis

Het is moeilijk om van te voren vast te stellen wat de hoogte is van de uitkering van de polis voor de gouden handdruk. De hoogte van de uitkering van deze polis hangt namelijk af van enkele zaken. Ten eerste is er de looptijd van de overeenkomst die van invloed is op de hoogte van de uitkering. Daarnaast is natuurlijk ook het gestorte bedrag van invloed op de hoogte van de uitkering van de polis.

Waarde beleggingen

Ook de waarde ontwikkeling van de beleggingen waar u gebruik van maakt heeft een logische invloed op de hoogte van de uitkering van de polis. Wanneer de waarde van uw beleggingen stijgen zal de uitkering van uw polis aan het einde van de looptijd hoger zijn. Vanzelfsprekend geldt voor een daling van de waarde van de beleggingen dat uw gouden handdruk uitkering door de polis ook lager zal zijn.

Alimentatie gouden handdruk

Wat is alimentatie

Alimentatie is een financiële uitkering die de meest draagkrachtige partner verstrekt aan de minst draagkrachtige partner wanneer deze een echtscheiding door hebben gemaakt.

Bij een echtscheiding is er namelijk vaak een partij die moeilijkheden kan krijgen met rondkomen vanwege het feit dat deze geen werk heeft en voor de kinderen moet zorgen.

Alimentatie is dus eigenlijk een soort van onderhoudsgeld waarmee de minst draagkrachtige partner rond kan komen na een echtscheiding.

De gouden handdruk en de alimentatie

Wanneer men wordt ontslagen dan heeft men doorgaans recht op een ontslagvergoeding oftewel een gouden handdruk. Wanneer u bent gescheiden en u moet alimentatie betalen dan kan het vervelend zijn voor beide partijen wanneer deze persoon wordt ontslagen. Immers is het zonder inkomen lastig om elke maand alimentatie te blijven bepalen.

Echter heeft deze persoon wel de plicht om te blijven voorzien in het bijdragen van de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Wanneer het inkomen dus tijdelijk is gestopt vanwege het ontslag zal het vermogen van deze persoon moeten worden aangetast om te kunnen blijven voorzien in de alimentatie.

Draagkracht meting

Dit houdt in dan een gouden handdruk gebruikt kan worden om te voorzien in de alimentatie aan de ex-partner met de minste draagkracht. Het kan zijn dat de ontslagen werknemer geen andere keus heeft dan te teren op zijn vermogen gedurende de tijd dat deze werkloos is. Wanneer hij weer een nieuwe baan heeft gevonden is het probleem vaak direct opgelost en kan het vermogen met rust gelaten worden.

Vaststellen van de hoogte van de alimentatie

Bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie wordt rekening gehouden met een aantal zaken. Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen de kinderalimentatie en het partneralimentatie. Bij kinderalimentatie wordt de hoogte bepaald op basis van het gezinsinkomen, de kosten van een kind en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Partner allimentatie

Om te hoogte van de partner alimentatie vast te stellen wordt er gekeken naar de levensstandaard van de minst draagkrachtige partner, alsmede de verdiencapaciteit van de meest draagkrachtige partner. Ook wordt er gekeken naar de draagkracht middels een draagkrachtberekening.

Een gouden handdruk uitkering kan in sommige gevallen gebruikt worden voor het betalen van alimentatie.